Đấ vân rối 3D

Liên hệ

Loại sản phẩm:

Hãng sản xuất:

Kích thước: 

1600mm  x 2400mm x (14-16-18)mm 

1800mm  x 2700mm x (14-16-18)mm 

Tùy chọn theo yêu cầu. 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
0981333068